NEBOJŠA RADOSAVLJEVIĆ NOVI PREDSEDNIK ŠS POMORAVSKOG OKRUGA

urednik 5 marta, 2017 0
NEBOJŠA RADOSAVLJEVIĆ NOVI PREDSEDNIK ŠS POMORAVSKOG OKRUGA

U nedelju 05.03.2017. godine u prostorijama Dnevnog centar kluba u Paraćinu, održana je Vanredna Skupština ŠS Pomoravskog okruga.

Skupštini je otvorio predsednik Skupštine Radoje Marinković i istoj je prisustvovao 21 od ukupno 34 delegata, koliko broji Skuptšina, što je obezbedilo kvorum za rad i odlučivanje.
Skupštini su prisustvovali delegati sledećih klubova:
OŠK Paraćin (3 delegata); ŠK Sloga, Despotovac (3 delegata); ŠK Kablovi, Jagodina (2 delegata); ŠK Miloševac, Miloševo; ŠK Vrač, Vlaška; OŠK Paraćin 2 – DCK; ŠK Radnički, Svilajnac; ŠK Sloga 2, Despotovac; ŠK Car Lazar, Lukovica; ŠK Poštar, Jagodina; OŠK Paraćin 3 – DCK; ŠK MZ Glogovac; ŠK MZ Centar, Jagodina; ŠK Radnik, Bobovo; ŠK Jedinstvo, Roanda i ŠK Rembas, Resavica.
Skupštini nisu prisustvovali delegati sledećih klubova:
ŠK Radnički, Ćuprija (2 delegata); ŠK Paraćin (2 delegata); NŠK Jagodina (2 delegata); ŠK Glavinci; ŠK Morava, Supska; ŠK MZ Voljavče; ŠK Mladost, Končarevo; ŠK Sinđelić 02, Vojska; ŠK Mladost, Gložane i ŠK Budućnost, Đurinac.

Nakon uvodnog dela u kome su izabrani radno predsedništvo, verifikaciona komisija, zapisničar i overavači zapisnika, pristupilo se utvrđivanju Dnevnog reda. I pored određnih predloga za dopunu Dnevnog reda isti je usvojen kao što je bilo i predloženo u pozivu za Skupštinu, a dogovoreno je da se u neformalnom razgovoru nakon Skupštine razgovara o svim aktuelnim pitanjima.

U okviru prve tačke dnevnog reda, Saša Jevtić objasnio je razloge za podnošenje ostavke, koji su proistekli iz Zakona o sportu, i neophodnost izbora ostalih organa upravljanja. Nakon toga, predsednik saveza, članovi Upravnog odbora i članovi Nadzornog odbora jednoglasno su razrešeni dužnosti.

Predsednik Skupštine, Radoje Marinković, obavestio je delegate da je OŠK Paraćin podneo pismeni predlog koji je podržalo 5 delegata Skupštine, a kojim se za predsednika saveza predlaže Nebojša Radosavljević.
Predsednik OŠK Paraćin obrazložio je predlog istakavši da je Nebojša Radosavljević dugogodišnji šahovski radnik, da poseduje međunarodnu sudijsku titulu, kao i međunarodno priznatu trenersku licencu. Istakao je da ima veliko iskustvo u organizaciji, vođenju i suđenju različitih šahovskih manifestacija, kako u Srbiji, tako i u Republici Srpskoj, gde je živeo u periodu od 2007-2015. godine. Uzimajući u obzir i zakonska organičenja, istakao je Jevtić, OŠK Paraćin nema boljeg kandidata za mesto predsednika ŠS Pomoravskog okruga.
Obzirom da nije bio drugih predloga, Nebojša Radosavljević izabran je jednoglasno za novog predsednika i zakonskog zastupnika ŠS Pomoravskog okruga.

Nakon što je zauzeo mesto u Radnom predsedništvu, Nebojša Radosavljević se zahvalio svim delegatima na ukazanom poverenju i u okviru sledeće tačke dnevnog reda, a u skladu sa članom 37. Statuta ŠS Pomoravskog okruga, predložio da Upravni odbor čine: Tomislav Glišić, Đorđe Popović, Dragoljub Dončić i Predrag Milojković. Obzirom da nije bilo drugih predloga, isti je jednoglasno usvojen.

Predsednik Skupštine predložio je da Nadzorni odbor ŠS Pomoravskog okruga čine Milan Lazić, Jovan Milošević i Nenad Radosavljević. Obzirom da nije bilo drugih predloga, isti je jednoglasno usvojen.

Skupštine je takođe donela odluku kojom je ovlastila dosadašnjeg predsednika Sašu Jevtića da APR-u podnese odgovarajuću prijavu za promenu zakonskog zastupnika.

Ovim je formalni deo Skupštine završen. U neformalnom razgovoru nakon Skupštine vođena je diskusija po nekoliko važnih pitanja, a najviše vremena otišlo je na diskusiju vezanu za Saopštenje za javnost br. 20/17 od 27.02.2017. god. koje je objavio ŠS centralne Srbije.

 

Vanredna skupština ŠS PO, 5. mart 2017

Napišite komentar »