Uputstvo klubovima za usklađivanje sa Zakonom o sportu

urednik 6 februara, 2017 0
Uputstvo klubovima za usklađivanje sa Zakonom o sportu

Svi šahovski klubovi, članovi Šahovskog saveza Pomoravskog okruga, dužni su da do 16. februara usvoje statute u skladu sa Zakonom o sportu („Službeni Glasnik RS“, br. 10/2016).
Kompletan Zakon o sportu preuzmite ovde>>>

Ugledni primer statuta za klubove, usklađen sa novim Zakonom o sportu, možete preuzeti ovde>>>

Nakon usvajanja Statuta na sednici Skupštine kluba neophodno je da Agenciji za privredne registre (APR-u) dostavite sledeće:

Registracionu prijavu promene podataka – ovde>>>
Dodatak 04 – ovde>>>
Odluku o usvajanju novog Statuta
Odluku o imenovanju lica za podnošenje prijave APR-u
Novi Statut (2 primerka)
Zapisnik sa sednice Skupštine

Ukoliko se navedena dokumentacija dostavi APR-u do 16. februara 2017. god. upis promene se vrši bez naknade. Nakon ovog roka primenjuju se važeće tarife Agencije za privredne registre.

Komentarisanje je onemogućeno.