ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA ŠS POMORAVSKOG OKRUGA

urednik 28 januara, 2017 0
ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA ŠS POMORAVSKOG OKRUGA

U subotu 28.01.2017. godine u zgradi Pomoravskog Upravnog okruga u Jagodini, sa puno burne rasprave, održana je Redovna Skupština ŠS Pomoravskog okruga za 2017. godinu.

Skupštini je otvorio predsednik Skupštine Radoje Marinković i istoj je prisustvovalo 22 od ukupno 34 delegata.
Skupštini su prisustvovali delegati sledećih klubova:
OŠK Paraćin (3 delegata); ŠK Sloga, Despotovac (2 delegata); ŠK Kablovi, Jagodina (2 delegata); ŠK Paraćin (2 delegata); NŠK Jagodina (2 delegata); ŠK Miloševac, Miloševo; ŠK Vrač, Vlaška; OŠK Paraćin 2 – DCK; ŠK Glavinci; ŠK Radnički, Svilajnac; ŠK Sloga 2, Despotovac; ŠK Poštar, Jagodina; OŠK Paraćin 3 – DCK; ŠK MZ Glogovac; ŠK Mladost, Končarevo i ŠK MZ Centar, Jagodina.
Skupštini nisu prisustvovali delegati sledećih klubova:
ŠK Sloga, Despotovac (1 delegat); ŠK Radnički, Ćuprija (2 delegata); ŠK Car Lazar, Lukovica; ŠK Morava, Supska; ŠK MZ Voljavče; ŠK Sinđelić 02, Vojska; ŠK Mladost, Gložane; ŠK Radnik, Bobovo; ŠK Jedinstvo, Roanda; ŠK Rembas, Resavica i ŠK Budućnost, Đurinac.

Nakon uvodnog dela u kome su izabrani radno predsedništvo, verifikaciona komisija, zapisničar i overavači zapisnika pristupilo se utvrđivanju Dnevnog reda. I pored određnih predloga za dopunu Dnevnog reda isti je usvojen kao što je bilo i predloženo u pozivu za Skupštinu.

Nakon što je usvojen Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine održane 27. februara 2016. godine prešlo se na podnošenje Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem za 2016. godinu. Izveštaj je delegatima detaljno podneo predsednik saveza. Konstatovano je da je i 2016. godina bila veoma uspešna godina za naš savez obzirom na takmičarske rezultate koje su ostvarili njeni udruženi članovi.
U toku diskusije najviše vremena potrošile su brojne primedbe koje je na način rada saveza izneo Boban Milojević, delegat NŠK Jagodina. Obzirom da je puno puta u toku diskusije upotrebljavao uvredljive i neprimerene reči, predsedavajući ga je u više navrata upozoravao.
Nakon burne rasprave Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem za 2016. godinu usvojen je sa 21 glasom za.

Pobedniku Prve lige ŠSPO, komesar lige Tomislav Glišić, svečano je uručio pehar. U ime NŠK Jagodina, novog srpskoligaša, pehar je primio Boban Milojević.

Nakon kraće pauze usvojeni su Plan rada sa Finansijskim planom saveza za 2017. god. kao i Kalendar takmičenja za 2017. god.

Najvažnija tačka dnevnog reda bila je 6. tačka (usvajanje Statuta ŠSPO usklađenog sa novim Zakonom o sportu). Predsednik saveza obrazložio je novi Statut sa osvrtom da je iskorišćen model statuta koji je usvojila Skupština ŠS centralne Srbije. Pored toga delegatima svih klubova predočene su obaveze koji ih očekuju vezano za usklađivanje njihovih statuta i prosleđivanje APR-u.
Veoma burnu diskusiju ponovo je vodio Boban Milojević. Obzirom da je nastavio sa neprimerenim nastupima, predsedavajući je bio prinuđen da mu oduzme reč i zabrani dalju diskusiju na Skupštini.
Novi Statut usvojen je sa 20 glasova za i 2 protiv.
Nakon toga doneta je i odluka o imenovanju lica za podnošenje prijave APR-u.

U okviru 8. tačke dnevnog reda predsednik saveza upoznao je delegate sa aktuelnom situacijom u ŠS Srbije i ŠS centralne Srbije.

Posle kraće diskusije po nekoliko tekućih pitanja pod tačkom razno Skupština je završena oko 13.30 časova.

Fotografije sa Skupštine pogledajte ovde>>>

mr Saša Jevtić
predsednik ŠSPO

Komentarisanje je onemogućeno.