ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA ŠS POMORAVSKOG OKRUGA

urednik 27 februara, 2016 0
ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA ŠS POMORAVSKOG OKRUGA

U subotu 28.02.2016. godine u zgradi Pomoravskog Upravnog okruga u Jagodini, sa puno burne rasprave, održana je Redovna Skupština ŠS Pomoravskog okruga za 2016. godinu.

Skupštini je otvorio predsednik Skupštine Radoje Marinković i istoj je prisustvovalo 22 od ukupno 36 delegata.
Skupštini su prisustvovalo delegati sledećih klubova:
OŠK Paraćin (3 delegata); ŠK Sloga, Despotovac (2 delegata); ŠK Kablovi, Jagodina (2 delegata); ŠK Vrač, Vlaška (2 delegata); OŠK Paraćin 2 – DCK; NŠK Jagodina; ŠK Poštar, Jagodina; ŠK MZ Centar, Jagodina; ŠK Mladost, Končarevo; ŠK MZ Glogovac; ŠK Glavinci; ŠK Sloga 2, Despotovac; OŠK Paraćin 3 – DCK; ŠK MZ Voljavče; ŠK Radnički, Svilajnac; ŠK Sinđelić 02, Vojska i ŠK Rembas, Resavica;
Skupštini nisu prisustvovali delegati sledećih klubova:
ŠK Sloga, Despotovac (1 delegat); ŠK Miloševac, Miloševo (2 delegata); ŠK Paraćin (2 delegata); ŠK Radnički, Ćuprija (2 delegata); ŠK Car Lazar, Lukovica; ŠK Morava, Supska; ŠK Napredak, Stubica; ŠK Mladost, Gložane; ŠK Radnik, Bobovo; ŠK Jedinstvo, Roanda i ŠK Budućnost, Đurinac;

Obzirom na to da su određeni delegati kasnili, neki odlazili a drugi se vraćali u momentu svakog pojedinačnog glasanja u sali je bilo potrebnih 19 delegata.

Nakon uvodnog dela u kome su izabrani radno predsedništvo, verifikaciona komisija, zapisničar i overavači zapisnika pristupilo se utvrđivanju Dnevnog reda. I pored određnih predloga za dopunu Dnevnog reda isti je usvojen kao što je bilo i predloženo u pozivu za Skupštinu.

Nakon što je usvojen Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine održane 04. aprila 2015. godine prešlo se na rešavanje spora koji je nastao oko konačnog plasmana u Drugoj ligi ŠSPO za 2015. godinu. Posle burne rasprave nađeno je kompromisno rešenje kojim nije oštećena nijedna strana, pa će obe ekipe (ŠK Radnički, Svilajnac i ŠK Sloga 2, Despotovac sledeće godine igrati Prvu ligu ŠSPO a i obe ekipe će dobti pehar namenjen pobedniku lige.

Izveštaj o radu sa Finansijskim izveštajem za 2015. godinu delegatima detaljno je podneo predsednik saveza. Konstatovano je da je 2015. godina najuspešnija godina za Pomoravski okrug, obzirom da su na svim kup i ligaškim takmičenjima u sistemu takmičenja ŠS centralne Srbije naši klubovi uglavnom osvajali prva mesta, a ako ne prva onda uvek neko od prva tri mesta.

Pobednicima liga u sistemu ŠS Pomoravskog okruga za 2015. godinu, predsednik saveza svečano je uručio pehare (Prva liga ŠSPO – ŠK Vrač, Vlaška; Druga liga ŠSPO Pomoravlje – ŠK Glavinci; Druga liga ŠSPO Resava – ŠK Radnički, Svilajnac i ŠK Sloga 2, Despotovac) nakon čega je određena pauza od 5 minuta za osveženje.

Nakon pauze usvojeni su Plan rada sa Finansijskim planom saveza za 2016. god. kao i Kalendar takmičenja sa predloženim izmenama.

7. tačka Dnevnog reda izazvala je dosta pažnje i reakcije delegata na Skupštini. Predsednik saveza objasnio je način i postupak donošenja odluke o ukidanju dvojnih registracija na teritoriji ŠS centralne Srbije od strane UO ŠSCS i objasnio koje su posledice takve odluke. Takođe je ukazano i na neusklađenost i pravnu neutemeljenost takve odluke u odnosu na Pravilnik o registraciji ŠS Srbije, kao krovnog i jedinog akta koji reguliše ova pitanja. Skupština je (po prvi put jednoglasno) donela Zaključak kojim će se ŠS centralne Srbije i ŠS Srbije uputiti dopis sa primedbama na neusklađenost i pravnu neutemeljenost takve odluke. Određeni klubovi su najavili da će otići i korak dalje i uputiti prigovore Ministarstvu omladine i sporta i Sportskom savezu Srbije.

Posle kraće diskusije po nekoliko tekućih pitanja pod tačkom razno Skupština je završena oko 13.30 časova.

Galeriju fotografija sa Skupštine (autor: Nebojša Radosavljević) pogledajte ovde >>>

Komentarisanje je onemogućeno.