Redovna Skupština ŠSPO zakazana za 4. april u Paraćinu

urednik 23 marta, 2015 0
Redovna Skupština ŠSPO zakazana za 4. april u Paraćinu

Na osnovu odluke Upravnog odbora Šahovskog saveza Pomoravskog okruga od 15.03.2015. god. i člana 34. Statuta ŠSPO, predsednik Skupštine Rade Milosavljević, sazvao je redovnu Skupštinu Šahovskog saveza Pomoravskog okruga za subotu 04. april 2014. godine. Skupština će se održati u prostorijama Dnevnog centar kluba u Paraćinu, sa početkom u 16,00 časova.

Skupština će započeti sa radom izborom Radnog predsedništva, Verifikacione komisije, zapisničara i dva overavača zapsinika.

za Skupštinu je predožen sledeći:

D N E V N I     R E D

1. Pozdravna reč Predsednika Skupštine
2. Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem za 2014. godinu
3. Plan rada sa finansijskim planom za 2015. godinu
4. Predstavljanje kalendara takmičenja za 2015. godinu
5. Usvajanje novog Statuta ŠS Pomoravskog okruga
6. Donošenje odluke o licu ovlašćenom za podnošenje prijave APR-u
7. Usvajanje novog Poslovnika o radu Skupštine ŠSPO
8. Verifikacija mandata predstavnika ŠSPO u ŠSCS
9. Razno

Delegati klubova koji nisu ujedno i zakonski zastupnici dužni su da na Skupštinu ponesu pečatirano i od strane zakonskog zastupnika potpisano Punomoćje.

Materijale za Skupštinu preuzmite klikom na odgovarajući dokument
Obrazac Punomoćja
Izveštaj o radu za 2014. god.
Finansijski izveštaj za 2014. god.
Finansijski plan za 2015. god.
Predlog Kalendara takmičenja ŠSPO za 2015. god.
Predlog Novog Statuta ŠS Pomoravskog okruga
Aktuelni Statut ŠS Pomoravskog okruga
Predlog Novog Poslovnika o radu Skupštine ŠSPO
Aktuelni Poslovnik o radu Skupštine ŠSPO

Komentarisanje je onemogućeno.