Dopuna Pravilnika 1.lige ŠSPO 2017.

Nebojša Radosavljević 18 septembra, 2017 0
Dopuna Pravilnika 1.lige ŠSPO 2017.

DOPUNA

Pravilnika Prve lige ŠSPO za 2017.g

Na sastanku Upravnog odbora ŠSPO u ponedeljak 18. septembra 2017. godine, doneta je jednoglasno sledeća odluka:

Dopunjuje se član 5. Pravilnika Prve lige ŠSPO za 2017. godinu

Nova odredba glasi:

Podčlan 5.A –  U svakom kolu za ekipu može da nastupi po jedan igrač koji nije u osnovnom sastavu  (takozvani „sedamnaesti“ igrač)  i to isključivo na tablama 6. 7. ili 8.

Pojašnjeno to izgleda ovako: Na 6. tabli je dozvoljen nastup bilo kog ispravno registrovanog igrača kluba, na 7. tabli mora biti isključivo registrovani igrač ženskog pola, bez obzira na godine starosti,a na 8. tabli omladinac ili omladinka do 20 godina starosti (rođen-a 1997. i mlađi-a). Nije dozvoljen nastup dva ili tri igrača koji nisu u osnovnovnom sastavu ekipe za odnosno kolo,već samo jednog! Igrač van osnovnog sastava može biti u svakom narednom kolu na različitim tablama( 6. 7. ili 8.) u odnosu na prethodno, samo ako ispunjava zahtev za određenu tablu.

 

Podčlan 5.B –  Igrači koji se nalaze u osnovnom sastavu na 7. i 8. tabli (žena i omladinac) mogu nastupiti na višim tablama (table 1. do 6.) isključivo na odgovarajućoj tabli po visini rejtinga,tako da se uklapaju u niz ostalih članova ekipe koji su poređani po opadajućoj klasifikaciji u rejtingu od najvišeg rejtingovanog igrača na prvoj tabli pa na niže.

Igrači koji se nalaze u osnovnom sastavu na prvih šest tabli,mogu nastupiti na 7. ili 8. tabli, ukoliko ispunjavaju uslov koje te table zahtevaju.

 

Upravni odbor ŠSPO

predsednik, N. Radosavljević

Napišite komentar »