Sudije

– IA SUDIJE
Međunarodne šahovske sudije (IA) sa prebivalištem na teritoriji ŠS Pomoravskog okruga.
Detaljnije…

– FA SUDIJE
FIDE sudije (FA) sa prebivalištem na teritoriji ŠS Pomoravskog okruga.
Detaljnije…

– NA SUDIJE
Sudije sa licencom FIDE nacionalnog sudije (NA) sa prebivalištem na teritoriji ŠS Pomoravskog okruga.
Detaljnije…

– OSTALE SUDIJE
Sudije bez licence FIDE sa prebivalištem na teritoriji ŠS Pomoravskog okruga.
Detaljnije…