Linkovi

– Svetska šahovska federacija (FIDE) – http://www.fide.com

– Evropska šahovska unija (ECU) – http://www.ecuonline.net

– Šahovski savez Srbije (ŠSS) – http://www.serbiachess.net

– Šahovski savez Centralne Srbije (ŠSCS) – http://www.sah-centralnasrbija.com

– Šahovski savez Beograda (ŠSB) – http://www.beochess.rs

– Šahovski savez Vojvodine (ŠSV) – http://www.vojvodinachess.net

– Šahovski savez Šumadije – http://sumadijachess.com

-Šahovski savez Republike Srpske (ŠSRS) – http://ssrepublikesrpske.com/

– Međunarodni šahovski Festival „Sportsko leto“ – http://www.paracinchess.rs

– Večiti šah – http://www.perpetualcheck.com

– Chess results – http://www.chess-results.com