Neaktivni klubovi

  1. ŠK PAX, Mirilovac
  2. ŠK MZ Duboka
  3. ŠK MZ Crni Vrh, Deonica
  4. ŠK Kušiljevac, Kušiljevo
  5. ŠK Napredak, Stubica
  6. ŠK Miloševo
  7. ŠK MZ Voljavče,Jagodina