I okružna liga

U 2017. god. u Prvoj okružnoj ligi SŠPO nastupaju sledeći klubovi:

  1. OŠK Paraćin 2 – DCK
  2. OŠK Paraćin 3 – DCK
  3. ŠK Glogovac,Glogovac
  4. ŠK Car Lazar, Lukovica
  5. ŠK Poštar, Jagodina
  6. ŠK Morava, Supska
  7. ŠK Vrač, Vlaška
  8. ŠK Radnički, Svilajnac
  9. ŠK Glavinci
  10. ŠK Sloga 2, Despotovac