Pravila igre

Pravila igre FIDE koja važe od 1. januara 2018. god. preuzmite ovde

– Pravila igre FIDE, u originalu na engleskom jeziku, koja važe od 1. jula 2014. god. možete pogledati ovde

– Pravila igre FIDE (prevod IA Boban Milojević) koja važe od 1. jula 2014. god. preuzmite ovde

– Komentar IA Branislava Šuhartovića na najnovije izmene Pravila igre FIDE preuzmite ovde